Uczestnicy Szkoły Dialogu

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Wrzesień-Grudzień 2014

We wrześniu 2014 roku trzydziestoosobowa grupa uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego naszej szkoły przystąpiła do udziału w jesiennej edycji programu edukacyjnego "Szkoła Dialogu". Jest on przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu i otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym celem programu jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat przedwojennej obecności Żydów w naszej miejscowości oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy lokalnej społeczności. Znajomość wspólnej polsko-żydowskiej historii to klucz do łamania fałszywych stereotypów i uprzedzeń w czasach otwartego i coraz bardziej wielokulturowego społeczeństwa.

W ramach programu młodzież wzięła udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez trenerki Forum: Annę Desponds i Weronikę Romanik. Uczniowie otrzymali wskazówki, które pomogły im samodzielnie eksplorować historię Ożarowa i uzupełniać wiedzę na temat nieobecnej już w naszym mieście społeczności żydowskiej. W ramach działań projektowych cała grupa uczestniczyła w spacerze ulicami starej części Ożarowa, mającym na celu odnalezienie materialnych śladów obecności Żydów, oraz w akcji porządkowania cmentarza żydowskiego.

Uczniowie, zmotywowani do pracy badawczej przez doświadczone trenerki, pracowali dwa miesiące nad przygotowaniem interaktywnej wycieczki, upamiętniającej lokalną przedwojenną społeczność żydowską. Dnia 1 grudnia 2014 roku mimo niesprzyjających warunków pogodowych uczniowi zaangażowani w projekt przeprowadzili wycieczkę dla przedstawicieli samorządów klas gimnazjalnych i licealnych. Uczestnicy poprzez wykonanie różnych zadań dowiedzieli się więcej o religii i historii Żydów, poznali ich zwyczaje i święta. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że dziedzictwo żydowskie stanowi integralną część historii ich rodzinnej miejscowości. Dla wszystkich wycieczka okazała się cenną lekcją historii i tolerancji.

Kończąc projekt uczniowie są zobligowani do przygotowania sprawozdania. Uczestnicy projektu zdecydowali, że podsumowanie przygotują w formie multimedialnych Wiadomości. Projekt weźmie udział w ogólnopolskim konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2015 roku podczas uroczystej gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie.

LISTA UCZESTNIKÓW